School Code - 14011

School Affiliation No -1780018

Achievement For 10th And 12th

Daksh Panday

JEE

Sneha Chauhan

Ethics Bowl Semi Finals at National Level

Shivani choudhary

Sai shooting

Lakshay Pratap Singh

Sai Shooting

Aarav choudhary

Sai Shooting

Toppers of Class 12th

Prakash Sahu

humanities (93.6%)

2023-2024

Sneha Chauhan

humanities (93%)

2023-2024

Kanak Gaur

science (90.4%)

2023-2024

Kamana

humanities (87.6%)

2023-2024

Ayush raj chauhan

humanities (87.6%)

2023-2024

Nidhi Thakur

science (87%)

2023-2024

Diksha

science (86.6%)

2023-2024

Twinkle Singh

science (83.2%)

2023-2024

Neha Yadav

humanities (83%)

2023-2024

Khushi

commerce (82.6%)

2023-2024

Toppers of Class 10th

Diksha Kumari Singh

95%

2023-2024

Prashant Yadav

94.6%

2023-2024

Sahaj Choudhary

94%

2023-2024

Praveen

94%

2023-2024

Khushi Kumai

93.8%

2023-2024

Pragya Sikarwar

93.4%

2023-2024

Saksham Kashyap

93%

2023-2024

Jiniya Sultana

92.6%

2023-2024

Anjali Rajput

95.6%

2023-2024